Chytrý Software

Váš průvodce podnikáním na Internetu a oblastí informačních technologií.

Služby

Aktuality

Kontaktfb

Telefon: 553 820 913
Email:
IČO: 88805841

Komplexní správa sítě

SlužbybulletSpráva datbulletKomplexní správa sítě

Správa počítačových sítí

Provozujete-li počítačovou síť a její správa pro vás začíná být časově náročná, máme pro vás řešení. Zajistíme spolehlivý provoz vaší sítě, jež vám ušetří nemalé náklady.

Při přenesení odpovědnosti za provoz, údržbu a rozvoj počítačové sítě z klienta na poskytovatele outsourcingu se vaše společnost může plně věnovat hlavnímu předmětu své činnosti.

Správa sítě zahrnuje

  • Konfigurace a průběžná správa sítě
  • Optimalizace provozu a výkonu
  • Správa serverů a koncových stanic
  • Instalace, konfigurace a správa operačních systémů
  • Technická podpora a opravy hardwaru
  • Správa softwarových licencí
  • Průběžná péče o bezpečnost dat.

Externí správa sítě je zajišťována technikem, který dochází pravidelně podle smluveného harmonogramu k objednateli, kde provádí pravidelné servisní úkony a řeší problémy. Technik se snaží řešit většinu úkonů vzdáleně. V případě potřeby však zasahuje na místě i mimořádně.

Při záhájení správy počítačové sítě provádíme

  • Softwarový audit – Zmapování stávajících softwarových licencí a nalezení případných open source alternativ může přinést významné snížení nákladů spojených s nákupem programového vybavení pro výuku i běžný provoz pc.
  • Analýza síťové infrastruktury - Analýza počítačové sítě co do efektivity, struktury atd, spojená s výčtem návrhů na následná vylepšení.

Správa sítě – ceník

Při potřebě vyššího počtu předplacených hodin bude cena stanovena dohodou, dle požadavků.

Základ Standart * Profi *
Počet hodin / měs 4 10 20
Hodinová sazba 500,- 450,- 400,-
Reakční doba do 3. hod do 2. hod do 2. hod
Výjezd technika do 24. hod do 20. hod do 16. hod
Měsíční paušál 2000,- 4000,- 8000,-

Ceny jsou uvedeny v měsíčních platbách. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

* V ceně hodinových tarifů Standard a Profi je zahrnuto prováděni pravidelných záloh u dvou PC o maximální velikosti 5Gb (tarif Standard) a 10Gb (tarif Profi) celkového objemu zálohovaných dat.

Doplňující informace

Veškeré povinnosti či úkony jsou stanoveny na základě servisní smouvy, kde je definován počet servisních hodin v měsíci, reakční doba (výjezd technika, vzdálený support ssh, vnc, atd), četnost servisních auditů, ceny jednotlivých úkonů v rámci zvoleného paušálního tarifu, sankce v případě porušení či nedodržení smlouvy.

Poptávkový formulář

Kód:* kod
Opište kód:*
Jméno:*
E-mail:*
Telefon:*
Zpráva*: